CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ
HOÀNG HÀ PC

Kinh Doanh 1: 0989.163.666

Kinh Doanh 2: 0988.163.666

Bảo Hành: 0903.444.968

Hotline: 0973.219.689

Hỗ trợ trực tuyến

Hoàng Minh

0973.219.689

WS HH01 - DUAL XEON X5670 / 16G / 1T / GTX 750Ti 2G

Giá bán: 15,200,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH01 - DUAL XEON X5670 / 16G / 1T / GTX 750Ti 2G

15,200,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon X5670 3.33GHz - 24 luồng xử lý * Bền bỉ ổn định lâu dài với RAM ECC Registered tính năng tự sửa lỗi * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH02 - DUAL XEON X5670 / 16G / 128G / 1T / GTX 960 2G

Giá bán: 17,950,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH02 - DUAL XEON X5670 / 16G / 128G / 1T / GTX 960 2G

17,950,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon X5670 3.33GHz - 24 luồng xử lý * Bền bỉ ổn định lâu dài với RAM ECC Registered tính năng tự sửa lỗi * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH03 - DUAL XEON E5 2667 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 24,750,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH03 - DUAL XEON E5 2667 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050 2G

24,750,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2667 3.5 GHz - 24 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH04 - DUAL XEON E5 2680 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 28,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH04 - DUAL XEON E5 2680 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

28,000,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2680 Turbo 3.5GHz - 32 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH05 - DUAL XEON E5 2680 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060

Giá bán: 30,250,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH05 - DUAL XEON E5 2680 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060

30,250,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2680 Turbo 3.5 GHz - 32 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH06 - DUAL XEON E5 2690 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060

Giá bán: 32,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH06 - DUAL XEON E5 2690 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060

32,000,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2690 3.8Ghz - 32 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ. * Tăng cường sức mạnh dựng hình 3D và PTS... với Card đồ họa Nvidia GTX 1060

WS HH07 - DUAL XEON E5 2680V2 / 32G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 34,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH07 - DUAL XEON E5 2680V2 / 32G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

34,000,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2680v2 3.6Ghz - 40 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH08 - DUAL XEON E5 2680V2 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060

Giá bán: 36,250,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH08 - DUAL XEON E5 2680V2 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060

36,250,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2680V2 3.6Ghz - 40 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ. * Tăng cường sức mạnh dựng hình 3D và PTS... với Card đồ họa Nvidia GTX 1060

WS HH09 - XEON E5 4650V3 ES / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 29,550,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH09 - XEON E5 4650V3 ES / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

29,550,000 đ

* CPU XEON E5 4650V3 ES 2.1GHz TURBO 2.8GHz / 30MB CACHE / 12 CORE - 24 THREAD * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH10 - XEON E5 2673V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 33,500,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH10 - XEON E5 2673V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

33,500,000 đ

* CPU Xeon E5 2673v3 2.4G Turbo 3.2G - Cache 30Mb - 24 Luồng render cực mạnh mẽ, thế hệ Xeon v3 đời mới * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH11 - XEON E5 2673V3 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 3G

Giá bán: 39,250,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH11 - XEON E5 2673V3 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 3G

39,250,000 đ

* CPU Xeon E5 2673v3 2.4G Turbo 3.2G - Cache 30Mb - 24 Luồng render cực mạnh mẽ, thế hệ Xeon v3 đời mới * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * VGA GTX 1060 3G / 192bit / DDR5 dựng hình, PTS, chỉnh sửa ảnh rất tốt.

WS HH12 - XEON E5 2696V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 45,500,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH12 - XEON E5 2696V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

45,500,000 đ

* CPU Xeon E5 2696v3 Turbo 3.6Ghz - Cache 45Mb - 36 Luồng xử lý thuộc top CPU mạnh nhất thế giới hiện nay, Render hay dựng hình đều siêu mượt * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH13 - XEON E5 2696V3 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 6G

Giá bán: 52,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH13 - XEON E5 2696V3 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 6G

52,000,000 đ

* CPU Xeon E5 2696v3 Turbo 3.6Ghz - Cache 45Mb - 36 Luồng xử lý thuộc top CPU mạnh nhất thế giới hiện nay, Render hay dựng hình đều siêu mượt * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH14 - XEON E5 2696V4 / 32G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 53,900,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH14 - XEON E5 2696V4 / 32G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

53,900,000 đ

* CPU Xeon E5 2696v4 Turbo 3.6Ghz - Cache 55Mb - 44 Luồng xử lý thuộc top CPU mạnh nhất thế giới hiện nay, Render hay dựng hình đều siêu mượt * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH15 - XEON E5 2696V4 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 6G

Giá bán: 56,600,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH15 - XEON E5 2696V4 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 6G

56,600,000 đ

* CPU Xeon E5 2696v4 Turbo 3.6Ghz - Cache 55Mb - 44 Luồng xử lý thuộc top CPU mạnh nhất thế giới hiện nay, Render hay dựng hình đều siêu nhanh. * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH16 - DUAL XEON E5 2696V3 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 6G

Giá bán: 81,850,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH16 - DUAL XEON E5 2696V3 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 6G

81,850,000 đ

* Tăng tốc độ lên đến mức siêu nhanh với cặp đôi 2 CPU Xeon E5 2696v3 tổng 72 luồng xử lý * Ổn định bền bỉ với bo mạch Intel Server Workstation S2600CW2R - Dual CPU * RAM ECC REGISTERED với tính năng sửa lỗi cao cấp

WS HH17 - DUAL XEON E5 2696V4 / 64G / 256G / 2T / GTX 1060 6G

Giá bán: 105,350,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH17 - DUAL XEON E5 2696V4 / 64G / 256G / 2T / GTX 1060 6G

105,350,000 đ

* Tăng tốc độ lên đến mức siêu nhanh với cặp đôi 2 CPU Xeon E5 2696v4 tổng 88 luồng xử lý * Ổn định bền bỉ với bo mạch cao cấp Asus Z10PE-D16 WS - Dual CPU * Khả năng dựng hình, PTS mạnh mẽ với GTX 1060 6G

WS HH18 - XEON E3 1230V6 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 16,500,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH18 - XEON E3 1230V6 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

16,500,000 đ

Cấu hình máy phù hợp cho các phần mềm bộ Adobe Premiere, After Effect , Ai , PTS..., phần mềm làm video 2D như Camtasia ,Corel Studio, Sonyvegas... , set máy ảo...

WS HH19 - XEON E3 1230V6 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 22,150,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH19 - XEON E3 1230V6 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

22,150,000 đ

Cấu hình máy phù hợp cho các phần mềm bộ Adobe Premiere, After Effect , Ai , PTS..., phần mềm làm video 2D như Camtasia ,Corel Studio, Sonyvegas... , set máy ảo...

WS HH20 - XEON E3 1230V6 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 3G

Giá bán: 23,850,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH20 - XEON E3 1230V6 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 3G

23,850,000 đ

Cấu hình máy phù hợp cho các phần mềm bộ Adobe Premiere, After Effect , Ai , PTS..., phần mềm làm video 2D như Camtasia ,Corel Studio, Sonyvegas... , set máy ảo...

WS I7 6700 / Z170 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 17,950,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 6700 / Z170 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

17,950,000 đ

* Hệ thống Workstation bền bỉ với bo mạch chủ Z170 đến từ thương hiệu Server WS nổi tiếng Supermicro * CPU Intel Core i7 xung nhịp cao phù hợp với các phần mềm dựng hình, chỉnh sửa ảnh, Render edit Video... * Bộ nguồn Antec VP500PC 500W đạt chuẩn 80Plus cao cấp, hỗ trợ nâng cấp tới VGA GTX 1070 - 1070Ti

WS I7 6700 / Z170 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 23,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 6700 / Z170 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

23,000,000 đ

* Hệ thống Workstation bền bỉ với bo mạch chủ Z170 đến từ thương hiệu Server WS nổi tiếng Supermicro * CPU Intel Core i7 xung nhịp cao phù hợp với các phần mềm dựng hình, chỉnh sửa ảnh, Render edit Video... * Bộ nguồn Antec VP500PC 500W đạt chuẩn 80Plus cao cấp, hỗ trợ nâng cấp tới VGA GTX 1070 - 1070Ti

WS I7 6700 / Z170 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 3G

Giá bán: 25,200,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 6700 / Z170 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 3G

25,200,000 đ

* Hệ thống Workstation bền bỉ với bo mạch chủ Z170 đến từ thương hiệu Server WS nổi tiếng Supermicro * CPU Intel Core i7 xung nhịp cao phù hợp với các phần mềm dựng hình, chỉnh sửa ảnh, Render edit Video... * Bộ nguồn Antec VP500PC 500W đạt chuẩn 80Plus cao cấp, hỗ trợ nâng cấp tới VGA GTX 1070 - 1070Ti

WS I7 7700K / Z270 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 24,600,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 7700K / Z270 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

24,600,000 đ

* Render edit video, chỉnh sửa ảnh cực nhanh và mượt với CPU xung cao Core i7 7700K 4.5Ghz * Hệ thống vận hành ổn định bền bỉ với bo mạch chủ Gigabyte chipset Z270 cao cấp * Bộ nguồn Antec VP500PC 500W 80Plus công suất thực ổn định với khả năng nâng cấp lên tới GTX 1070 8G

WS I7 7700K / Z270 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 3G

Giá bán: 26,300,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 7700K / Z270 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 3G

26,300,000 đ

WS I7 6800K / X99 / 16G / GTX 1050Ti

Giá bán: 27,750,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 6800K / X99 / 16G / GTX 1050Ti

27,750,000 đ

* Cpu Intel Core i7 6800K với 12 luồng xử lý, cùng mức xung nhịp cao 3.6Ghz - Bộ nhớ đệm 15MB * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec VP500W đạt chuẩn 80Plus hỗ trợ nâng cấp tới GTX 1070

WS I7 6800K / X99 / 16G / GTX 1060 3GB

Giá bán: 29,450,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 6800K / X99 / 16G / GTX 1060 3GB

29,450,000 đ

* Cpu Intel Core i7 6800K với 12 luồng xử lý, cùng mức xung nhịp cao 3.6Ghz - Bộ nhớ đệm 15MB * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec VP500W đạt chuẩn 80Plus hỗ trợ nâng cấp tới GTX 1070

WS I7 6800K / X99 / 16G / GTX 1060 6GB

Giá bán: 30,450,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 6800K / X99 / 16G / GTX 1060 6GB

30,450,000 đ

* Cpu Intel Core i7 6800K với 12 luồng xử lý, cùng mức xung nhịp cao 3.6Ghz - Bộ nhớ đệm 15MB * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Card đồ họa Nvidia GTX 1060 6GB hỗ trợ sản xuất Video 4K

WS I7 6850K / X99 / 16G / GTX 1060 6GB

Giá bán: 31,450,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 6850K / X99 / 16G / GTX 1060 6GB

31,450,000 đ

* Cpu Intel Core i7 6800K với 12 luồng xử lý, cùng mức xung nhịp cao 3.6Ghz - Bộ nhớ đệm 15MB * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec VP500W đạt chuẩn 80Plus hỗ trợ nâng cấp tới GTX 1070

WS I7 7800X / X299 / 16G / GTX 1060 6GB

Giá bán: 35,450,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 7800X / X299 / 16G / GTX 1060 6GB

35,450,000 đ

* Cpu Intel Core i7 7800X với 12 luồng xử lý, cùng mức xung nhịp cao 4.0Ghz - Bộ nhớ đệm 8.25MB * Mainboard X299 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Card đồ họa Nvidia GTX 1060 6GB hỗ trợ sản xuất video 4K

WS I7 7820X / X299 / 16G / GTX 1060 6GB

Giá bán: 38,650,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I7 7820X / X299 / 16G / GTX 1060 6GB

38,650,000 đ

* Cpu Intel Core i7 7820X với 16 luồng xử lý, cùng mức xung nhịp cao 4.3Ghz - Bộ nhớ đệm 11MB * Mainboard X299 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Card đồ họa Nvidia GTX 1060 6GB hỗ trợ sản xuất video 4K

WS I9 7900X / X299 / 16G / GTX 1060 6GB

Giá bán: 50,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS I9 7900X / X299 / 16G / GTX 1060 6GB

50,000,000 đ

* Cpu Intel Core i9 7900X với 20 luồng xử lý, cùng mức xung nhịp cao 4.3Ghz - Bộ nhớ đệm 13,75MB * Mainboard X299 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Card đồ họa Nvidia GTX 1060 6GB hỗ trợ sản xuất video 4K

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 1T / QUADRO 2000

Giá bán: 16,250,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 1T / QUADRO 2000

16,250,000 đ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050

Giá bán: 19,100,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050

19,100,000 đ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA QUADRO M2000 4Gb

Giá bán: 23,000,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA QUADRO M2000 4Gb

23,000,000 đ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 1T / NVIDIA GTX 1050

Giá bán: 20,500,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 1T / NVIDIA GTX 1050

20,500,000 đ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti

Giá bán: 23,150,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti

23,150,000 đ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1060 6Gb

Giá bán: 25,850,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1060 6Gb

25,850,000 đ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA QUADRO M2000 4Gb

Giá bán: 25,850,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA QUADRO M2000 4Gb

25,850,000 đ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti

Giá bán: 26,100,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti

26,100,000 đ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1060 6Gb

Giá bán: 28,800,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1060 6Gb

28,800,000 đ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA QUADRO M2000 4Gb

Giá bán: 28,800,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA QUADRO M2000 4Gb

28,800,000 đ

HP PRO - XEON E3 1230 / 8G / 1T / NVIDIA QUADRO 2000

Giá bán: 8,600,000 đ + Thêm vào giỏ

HP PRO - XEON E3 1230 / 8G / 1T / NVIDIA QUADRO 2000

8,600,000 đ

Máy đồng bộ HP DESKTOP PRO siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

HP PRO - XEON E3 1230 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 10,000,000 đ + Thêm vào giỏ

HP PRO - XEON E3 1230 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

10,000,000 đ

Máy đồng bộ HP DESKTOP PRO siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD, SSD, VGA Card đồ họa nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

DELL OPTIPLEX - XEON E3 1230v2 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 10,700,000 đ + Thêm vào giỏ

DELL OPTIPLEX - XEON E3 1230v2 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

10,700,000 đ

Máy đồng bộ DELL Optiplex siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD, SSD, VGA Card đồ họa nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

DELL OPTIPLEX - XEON E3 1230V2 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 13,300,000 đ + Thêm vào giỏ

DELL OPTIPLEX - XEON E3 1230V2 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050 2G

13,300,000 đ

Máy đồng bộ DELL Optiplex siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD, SSD, VGA Card đồ họa nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

DELL OPTIPLEX - XEON E3 1230V2 / 16G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 12,900,000 đ + Thêm vào giỏ

DELL OPTIPLEX - XEON E3 1230V2 / 16G / 1T / GTX 1050Ti 4G

12,900,000 đ

Máy đồng bộ DELL Optiplex siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD, SSD, VGA Card đồ họa nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

HP PRO DESK - XEON E3 1246V3 / 8G / 1T / NVIDIA QUADRO 2000

Giá bán: 10,700,000 đ + Thêm vào giỏ

HP PRO DESK - XEON E3 1246V3 / 8G / 1T / NVIDIA QUADRO 2000

10,700,000 đ

HP PRO DESK - CORE I7 4770 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 12,000,000 đ + Thêm vào giỏ

HP PRO DESK - CORE I7 4770 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

12,000,000 đ

Máy đồng bộ HP PRO DESKTOP siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD, SSD, VGA Card đồ họa nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

HP PRO DESK - XEON E3 1246V3 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 12,000,000 đ + Thêm vào giỏ

HP PRO DESK - XEON E3 1246V3 / 8G / 1T / GTX 1050 2G

12,000,000 đ

Máy đồng bộ HP PRO DESKTOP siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD, SSD, VGA Card đồ họa nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

HP PRO DESK - CORE I7 4770 / 8G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 13,000,000 đ + Thêm vào giỏ

HP PRO DESK - CORE I7 4770 / 8G / 1T / GTX 1050Ti 4G

13,000,000 đ

Máy đồng bộ HP PRO DESKTOP siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD, SSD, VGA Card đồ họa nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

HP PRO DESK - XEON E3 1246V3 / 16G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 14,200,000 đ + Thêm vào giỏ

HP PRO DESK - XEON E3 1246V3 / 16G / 1T / GTX 1050Ti 4G

14,200,000 đ

Máy đồng bộ HP PRO DESKTOP siêu bền bỉ, hiệu năng cao nhập khẩu từ thị trường Mỹ, Nhật. Máy đã qua sử dụng, còn đẹp trên 90% do môi trường khí hậu khô sạch, hàng nhập khẩu về VN được Hoàng Hà PC lắp mới hoàn toàn 100% ổ cứng HDD, SSD, VGA Card đồ họa nên hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài và sức mạnh ổn định.

Màn hình LG 20M38HQ 19,5" LED IPS

Giá bán: 1,950,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình LG 20M38HQ 19,5" LED IPS

1,950,000 đ

Màn hình máy tính LG 20M38HQ với thiết kế bắt mắt cùng kích thước 19.5 inches dễ dàng cho bạn quan sát khi làm việc cũng như tạo hứng thú cho bạn khi giải trí, xem phim, nghe nhạc...Với những công nghệ hiện đại tích hợp, Monitor LG chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho bạn khi sử dụng.

Màn hình Dell 21.5" E2216H Wide LED

Giá bán: 2,500,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình Dell 21.5" E2216H Wide LED

2,500,000 đ

Everyday office essentials Screen performance: View your applications, spreadsheets and more on 21.5" inches of 1920x1080 Full HD clarity, with 16.7 million colors, a color gamut of 85 percenti and a 160° / 170° vertical / horizontal viewing angle. Plug and view: Compatible with legacy and current PCs via VGA and DisplayPort connectivity. Mounting option: Keep your desk clutter-free by mounting your VESA® compatible monitor on the wall or using the optional Dell Single Monitor Arm, detailed below. Tilt at will: Work comfortably by tilting the monitor 5° forward or 21° backward. Convenient controls: Easily access buttons for power, brightness, contrast and customizable preset modes. on the monitor’s front panel.

Màn hình Dell 23" E2318H Wide LED IPS

Giá bán: 3,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình Dell 23" E2318H Wide LED IPS

3,000,000 đ

Màn hình 23" phù hợp cho giải trí lẫn công việc Độ phân giải Full HD 1920x1080, hiển thị 16,7 triệu màu, thời gian đáp ứng 5ms đảm bảo đem lại trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Thiết kế cứng cáp, đơn giản mang phong cách Mĩ. Hình ảnh trung thực, sắc nét với Panel IPS LED Kết nối đa dạng D-Sub, Display Port phù hợp môi trường làm việc cần xuất nhiều màn hình

Màn hình Dell 23.8" Professional P2417H LED IPS

Giá bán: 3,800,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình Dell 23.8" Professional P2417H LED IPS

3,800,000 đ

.23.8'' FHD (1920x1080) Anti-Glare, IPS, @ 60Hz. Độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 6ms Độ sáng: 250 cd/m2, góc nhìn: 178 độ (V) x 178 độ (H) Ports : VGA, HDMI, Audio, Display Port, 4x USB

Màn hình Dell U2417H 23,8" Ultrasharp

Giá bán: 5,100,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình Dell U2417H 23,8" Ultrasharp

5,100,000 đ

Dell U2417H Specs Panel Type : IPS (In-Plane Switching), anti-glare Screen Size : 23.8" (60.47 cm) Display Area : 20.75 x 11.67" (52.7 x 29.6 cm) Resolution : 1920 x 1080 Aspect Ratio : 16:9 Refresh Rate : 60 Hz Contrast Ratio Static : 1,000:1 Brightness : 250 cd/m² Response Time (GtG) Normal mode: 8 ms Fast mode: 6 ms Viewing Angles (H/V) 178°/178° Color Support 99% sRGB, 16.7 million colors Pixel Pitch 0.2745 mm Inputs DisplayPort, mini DisplayPort, HDMI (MHL) USB Hub 5 x USB 3.0 Type-A (1 x up, 4 x down) Stand Adjustments Height-adjustable, tilt, pivot, and swivel VESA Mounting 100 x 100 mm

Màn hình Dell U2415 24" Ultrasharp

Giá bán: 5,200,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình Dell U2415 24" Ultrasharp

5,200,000 đ

Virtually borderless viewing ideal for a multi-monitor set-up; with more vertical resolution available on the U2415 16:10 monitor Fully adjustable features like tilt, swivel, height adjust including pivoting both 90 Degree clockwise or counter-clockwise, allowing the thinnest possible edges to be placed side by side Connect seamlessly to other peripherals simultaneously without compromising on picture quality via digital connectivity. A high current USB 3.0 charging port supplies twice the power for charging and powering BC1.2 compatible devices, and DP1.2 supports multi-stream transport. High color depth of 16.78 million colors enable great color details

Màn hình Dell 25" U2518D Ultrasharp

Giá bán: 7,500,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình Dell 25" U2518D Ultrasharp

7,500,000 đ

Dell UltraSharp U2518D - Kích thước: 25 inch - Tỉ lệ: 16:9 - Độ phân giải: 2560 x 1440 - Góc nhìn: 178/178 - Thời gian phản hồi: 5ms - Cổng kết nối: DisplayPort, HDMI, mini DisplayPort, 4 cổng USB 3.0 - Kèm theo màn hình là: Cable DP + mDP + USB.

Màn hình Dell 27" U2717D UltraSharp

Giá bán: 10,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình Dell 27" U2717D UltraSharp

10,000,000 đ

Sở hữu khung hình lớn siêu nét, thiết kế trau chuốt tỉ mỉ, sức mạnh phần cứng vượt trội và kết nối phong phú, LCD Ultrasharp U2717D chính là “mảnh ghép” còn thiếu cho không gian giải trí và làm việc hoàn hảo. - 27" - Panel IPS, anti glare with hard coat 3H ( IPS ) - Resolution : 2560 x 1440 at 60Hz - Tỷ lệ ánh sáng : 1000:1 (Tĩnh) / 2 Million:1 (Max) (Dynamic Contrast Ratio) - Thời gian đáp ứng ( Response Time) :6ms - Normal mode: 8 ms gray to gray (typical) - Góc nhìn : (178° vertical / 178° horizontal) - Số màu hỗ trợ Gamut6 (typical): 91% (CIE1976), sRGB coverage 99% 16.78 Million colors - Backlight Technology: LED CỔNG XUẤT - 2 HDMI(MHL) connector - 1 Mini DisplayPort - 1 DisplayPort (version 1.2) - 1 DisplayPort out (MST) - 1 Audio Line out (connect your speakers) - 5 USB 3.0 ports - Downstream (4 at the back, 1 with battery charging) - 1 USB 3.0 port - Upstream

Màn hình LG 23.8" 24MP58VQ-P LED IPS

Giá bán: 3,350,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình LG 23.8" 24MP58VQ-P LED IPS

3,350,000 đ

Screen Size Class (diagonal) 24" Class (23.8" diagonal) Panel Type IPS Color Gamut (CIE1931) 72% Color Depth (Number of Colors) 16.7M colors Pixel Pitch (mm) 0.2745mm x 0.2745mm Response Time 5ms Refresh Rate 60Hz Aspect Ratio 16:9 Resolution 1920 x 1080 Brightness (cd/m2) 250 cd/m2 Contrast Ratio Mega Viewing Angle 178 / 178 Surface Treatment Anti-Glare, 3H

Màn hình LG 23.8" 24MP88HM-S LED IPS

Giá bán: 4,200,000 đ + Thêm vào giỏ

Màn hình LG 23.8" 24MP88HM-S LED IPS

4,200,000 đ

Feature Size(Inch / cm) 23.8"/ 60.4cm Panel Type IPS (Neo blade III) Color Gamut (CIE1931) sRGB over 99% Color depth ( number of colors ) 16.7M colors Pixel pitch(mm) 0.2745*0.2745 Aspect Ratio 16:9 Resolution 1920x1080 Brightness(Typ.) 250cd/m2 Contrast Ratio(Original) 1000:1 (DFC) 5M:1 (GTG) 5ms Viewing Angle(CR≥10) 178/178 Surface treatment Anti-glare , 3H

Intel Core i9 7980XE EXTREME EDITION 2.6 GHz Turbo up to 4.2 GHz / 24.75 MB / 18 Cores, 36 Threads / Socket 2066

Giá bán: 42,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Core i9 7980XE EXTREME EDITION 2.6 GHz Turbo up to 4.2 GHz / 24.75 MB / 18 Cores, 36 Threads / Socket 2066

42,000,000 đ

Sản phẩm Intel Core i9-7980XE có 18 nhân / 36 luồng xử lý đa nhiệm cao cấp. Mức xung nhịp cơ sở từ 2.6 GHz Turbo lên 4.2 GHz và có thể Turbo lên mức tối đa tới 4.4 GHz (Sử dụng công nghệ Intel Turbo Boost 3.0). Bộ nhớ đệm 24.75 MB. Sử dụng socket 2066 và chạy trên nền mainboard X299 mới nhất của Intel. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho giải trí đa phương tiện, cho công việc đa nhiệm.

Intel Core i9 - 7960X 2.8 GHz Turbo 4.2 Up to 4.4 GHz / 22 MB / 16 Cores, 32 Threads / socket 2066

Giá bán: 35,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Core i9 - 7960X 2.8 GHz Turbo 4.2 Up to 4.4 GHz / 22 MB / 16 Cores, 32 Threads / socket 2066

35,000,000 đ

* Tối đa hóa hiệu năng Dù bạn đang làm xử lý một bộ phim truyện mới nhất hay phần tiếp theo của một chuỗi video trên YouTube*, bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu năng của bạn bằng cách sử dụng hai lõi nhanh nhất ở tần suất cao hơn và đến 18 lõi khi cần thực hiện siêu nhiệm đỉnh cao. Trải nghiệm hiệu năng cực đỉnh, hình ảnh 4K chân thực, bộ nhớ và bộ lưu trữ tốc độ cao cùng các cải tiến công nghệ mới nhất – tất cả đều được thiết kế nhằm giúp bạn rút ngắn thời gian từ khâu lập kế hoạch cho đến sản phẩm cuối cùng nhanh hơn bao giờ hết. * Nguồn năng lượng cho khả năng sáng tạo của bạn Sáng tạo nhiều hơn, chờ đợi ít hơn. Bộ xử lý chuỗi Intel® Core X có thể xử lý khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất của bạn. Đăng tải và chỉnh sửa video 360˚ nhanh hơn cũng như trải nghiệm video VR, tất cả đều ở độ phân giải 4K tuyệt đẹp. Không có giới hạn nào cho khả năng sáng tạo của bạn với chiếc máy tính mới. * Đa nhiệm đỉnh cao Khi tạo ra sản phẩm tốt nhất, bạn cần có công nghệ phản hồi nhanh nhất để xử lý cùng lúc nhiều tác vụ đòi hỏi nhiều hiệu năng CPU. Với bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, bạn có thể chỉnh sửa video, kết xuất hiệu ứng 3D và soạn nhạc cùng lúc mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính. * Ép xung1 một cách tự tin Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa để tăng khả năng mở rộng. Các tính năng mới bao gồm khả năng ép xung cho từng lõi, kiểm soát tỉ lệ AVX để thêm độ ổn định, và kiểm soát điện áp VccU cho các kịch bản ngặt nghèo. Kết hợp với những công cụ như Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) và Cấu hình bộ nhớ cao cấp (Intel® XMP) của Intel, bạn sẽ có một bộ công cụ mạnh mẽ để đạt mức hiệu năng tối đa. * Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® Nâng cao hiệu quả bằng công nghệ Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel®. Giờ đây, tất cả các lõi đều có thể truy cập toàn diện vào bộ nhớ đệm ở cấp cuối cùng, tải sẵn dữ liệu trước khi yêu cầu được thực hiện. Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® còn có tính năng tiết kiệm điện năng mới, giúp tự động điều chỉnh bộ nhớ theo nhu cầu hoặc trong giai đoạn không hoạt động, đảm bảo các ứng dụng luôn đáp ứng được nhu cầu của bạn. * Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Tăng hiệu suất xử lý của máy tính. Được tích hợp trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 xác định hai lõi nhanh nhất của bộ xử lý và hướng các khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn đến đó2. Với hiệu năng đơn luồng được cải tiến, máy tính của bạn sẽ đạt được hiệu năng tốt nhất có thể.

Intel Core i9 - 7940X 3.1 GHz Turbo 4.3 Up to 4.4 GHz / 19.25 MB / 14 Cores, 28 Threads / socket 2066

Giá bán: 30,800,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Core i9 - 7940X 3.1 GHz Turbo 4.3 Up to 4.4 GHz / 19.25 MB / 14 Cores, 28 Threads / socket 2066

30,800,000 đ

* Tối đa hóa hiệu năng Dù bạn đang làm xử lý một bộ phim truyện mới nhất hay phần tiếp theo của một chuỗi video trên YouTube*, bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu năng của bạn bằng cách sử dụng hai lõi nhanh nhất ở tần suất cao hơn và đến 18 lõi khi cần thực hiện siêu nhiệm đỉnh cao. Trải nghiệm hiệu năng cực đỉnh, hình ảnh 4K chân thực, bộ nhớ và bộ lưu trữ tốc độ cao cùng các cải tiến công nghệ mới nhất – tất cả đều được thiết kế nhằm giúp bạn rút ngắn thời gian từ khâu lập kế hoạch cho đến sản phẩm cuối cùng nhanh hơn bao giờ hết. * Nguồn năng lượng cho khả năng sáng tạo của bạn Sáng tạo nhiều hơn, chờ đợi ít hơn. Bộ xử lý chuỗi Intel® Core X có thể xử lý khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất của bạn. Đăng tải và chỉnh sửa video 360˚ nhanh hơn cũng như trải nghiệm video VR, tất cả đều ở độ phân giải 4K tuyệt đẹp. Không có giới hạn nào cho khả năng sáng tạo của bạn với chiếc máy tính mới. * Đa nhiệm đỉnh cao Khi tạo ra sản phẩm tốt nhất, bạn cần có công nghệ phản hồi nhanh nhất để xử lý cùng lúc nhiều tác vụ đòi hỏi nhiều hiệu năng CPU. Với bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, bạn có thể chỉnh sửa video, kết xuất hiệu ứng 3D và soạn nhạc cùng lúc mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính. * Ép xung1 một cách tự tin Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa để tăng khả năng mở rộng. Các tính năng mới bao gồm khả năng ép xung cho từng lõi, kiểm soát tỉ lệ AVX để thêm độ ổn định, và kiểm soát điện áp VccU cho các kịch bản ngặt nghèo. Kết hợp với những công cụ như Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) và Cấu hình bộ nhớ cao cấp (Intel® XMP) của Intel, bạn sẽ có một bộ công cụ mạnh mẽ để đạt mức hiệu năng tối đa. * Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® Nâng cao hiệu quả bằng công nghệ Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel®. Giờ đây, tất cả các lõi đều có thể truy cập toàn diện vào bộ nhớ đệm ở cấp cuối cùng, tải sẵn dữ liệu trước khi yêu cầu được thực hiện. Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® còn có tính năng tiết kiệm điện năng mới, giúp tự động điều chỉnh bộ nhớ theo nhu cầu hoặc trong giai đoạn không hoạt động, đảm bảo các ứng dụng luôn đáp ứng được nhu cầu của bạn. * Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Tăng hiệu suất xử lý của máy tính. Được tích hợp trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 xác định hai lõi nhanh nhất của bộ xử lý và hướng các khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn đến đó2. Với hiệu năng đơn luồng được cải tiến, máy tính của bạn sẽ đạt được hiệu năng tốt nhất có thể.

Intel Core i9 - 7920X 2.9 GHz Turbo 4.3 Up to 4.4 GHz / 16.5 MB / 12 Cores, 24 Threads / socket 2066

Giá bán: 26,800,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Core i9 - 7920X 2.9 GHz Turbo 4.3 Up to 4.4 GHz / 16.5 MB / 12 Cores, 24 Threads / socket 2066

26,800,000 đ

* Tối đa hóa hiệu năng Dù bạn đang làm xử lý một bộ phim truyện mới nhất hay phần tiếp theo của một chuỗi video trên YouTube*, bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu năng của bạn bằng cách sử dụng hai lõi nhanh nhất ở tần suất cao hơn và đến 18 lõi khi cần thực hiện siêu nhiệm đỉnh cao. Trải nghiệm hiệu năng cực đỉnh, hình ảnh 4K chân thực, bộ nhớ và bộ lưu trữ tốc độ cao cùng các cải tiến công nghệ mới nhất – tất cả đều được thiết kế nhằm giúp bạn rút ngắn thời gian từ khâu lập kế hoạch cho đến sản phẩm cuối cùng nhanh hơn bao giờ hết. * Nguồn năng lượng cho khả năng sáng tạo của bạn Sáng tạo nhiều hơn, chờ đợi ít hơn. Bộ xử lý chuỗi Intel® Core X có thể xử lý khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất của bạn. Đăng tải và chỉnh sửa video 360˚ nhanh hơn cũng như trải nghiệm video VR, tất cả đều ở độ phân giải 4K tuyệt đẹp. Không có giới hạn nào cho khả năng sáng tạo của bạn với chiếc máy tính mới. * Đa nhiệm đỉnh cao Khi tạo ra sản phẩm tốt nhất, bạn cần có công nghệ phản hồi nhanh nhất để xử lý cùng lúc nhiều tác vụ đòi hỏi nhiều hiệu năng CPU. Với bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, bạn có thể chỉnh sửa video, kết xuất hiệu ứng 3D và soạn nhạc cùng lúc mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính. * Ép xung1 một cách tự tin Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa để tăng khả năng mở rộng. Các tính năng mới bao gồm khả năng ép xung cho từng lõi, kiểm soát tỉ lệ AVX để thêm độ ổn định, và kiểm soát điện áp VccU cho các kịch bản ngặt nghèo. Kết hợp với những công cụ như Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) và Cấu hình bộ nhớ cao cấp (Intel® XMP) của Intel, bạn sẽ có một bộ công cụ mạnh mẽ để đạt mức hiệu năng tối đa. * Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® Nâng cao hiệu quả bằng công nghệ Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel®. Giờ đây, tất cả các lõi đều có thể truy cập toàn diện vào bộ nhớ đệm ở cấp cuối cùng, tải sẵn dữ liệu trước khi yêu cầu được thực hiện. Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® còn có tính năng tiết kiệm điện năng mới, giúp tự động điều chỉnh bộ nhớ theo nhu cầu hoặc trong giai đoạn không hoạt động, đảm bảo các ứng dụng luôn đáp ứng được nhu cầu của bạn. * Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Tăng hiệu suất xử lý của máy tính. Được tích hợp trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 xác định hai lõi nhanh nhất của bộ xử lý và hướng các khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn đến đó2. Với hiệu năng đơn luồng được cải tiến, máy tính của bạn sẽ đạt được hiệu năng tốt nhất có thể.

Intel Core i9 - 7900X 3.3 GHz Turbo 4.3 Up to 4.5 GHz / 13.75 MB / 10 Cores, 20 Threads / socket 2066

Giá bán: 23,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Core i9 - 7900X 3.3 GHz Turbo 4.3 Up to 4.5 GHz / 13.75 MB / 10 Cores, 20 Threads / socket 2066

23,000,000 đ

* Tối đa hóa hiệu năng Dù bạn đang làm xử lý một bộ phim truyện mới nhất hay phần tiếp theo của một chuỗi video trên YouTube*, bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu năng của bạn bằng cách sử dụng hai lõi nhanh nhất ở tần suất cao hơn và đến 18 lõi khi cần thực hiện siêu nhiệm đỉnh cao. Trải nghiệm hiệu năng cực đỉnh, hình ảnh 4K chân thực, bộ nhớ và bộ lưu trữ tốc độ cao cùng các cải tiến công nghệ mới nhất – tất cả đều được thiết kế nhằm giúp bạn rút ngắn thời gian từ khâu lập kế hoạch cho đến sản phẩm cuối cùng nhanh hơn bao giờ hết. * Nguồn năng lượng cho khả năng sáng tạo của bạn Sáng tạo nhiều hơn, chờ đợi ít hơn. Bộ xử lý chuỗi Intel® Core X có thể xử lý khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất của bạn. Đăng tải và chỉnh sửa video 360˚ nhanh hơn cũng như trải nghiệm video VR, tất cả đều ở độ phân giải 4K tuyệt đẹp. Không có giới hạn nào cho khả năng sáng tạo của bạn với chiếc máy tính mới. * Đa nhiệm đỉnh cao Khi tạo ra sản phẩm tốt nhất, bạn cần có công nghệ phản hồi nhanh nhất để xử lý cùng lúc nhiều tác vụ đòi hỏi nhiều hiệu năng CPU. Với bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, bạn có thể chỉnh sửa video, kết xuất hiệu ứng 3D và soạn nhạc cùng lúc mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính. * Ép xung1 một cách tự tin Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa để tăng khả năng mở rộng. Các tính năng mới bao gồm khả năng ép xung cho từng lõi, kiểm soát tỉ lệ AVX để thêm độ ổn định, và kiểm soát điện áp VccU cho các kịch bản ngặt nghèo. Kết hợp với những công cụ như Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) và Cấu hình bộ nhớ cao cấp (Intel® XMP) của Intel, bạn sẽ có một bộ công cụ mạnh mẽ để đạt mức hiệu năng tối đa. * Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® Nâng cao hiệu quả bằng công nghệ Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel®. Giờ đây, tất cả các lõi đều có thể truy cập toàn diện vào bộ nhớ đệm ở cấp cuối cùng, tải sẵn dữ liệu trước khi yêu cầu được thực hiện. Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® còn có tính năng tiết kiệm điện năng mới, giúp tự động điều chỉnh bộ nhớ theo nhu cầu hoặc trong giai đoạn không hoạt động, đảm bảo các ứng dụng luôn đáp ứng được nhu cầu của bạn. * Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Tăng hiệu suất xử lý của máy tính. Được tích hợp trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 xác định hai lõi nhanh nhất của bộ xử lý và hướng các khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn đến đó2. Với hiệu năng đơn luồng được cải tiến, máy tính của bạn sẽ đạt được hiệu năng tốt nhất có thể.

Intel Core i7 - 7820X 3.6 GHz Turbo 4.3 Up to 4.5 GHz / 11MB / 8 Cores, 16 Threads / socket 2066

Giá bán: 14,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Core i7 - 7820X 3.6 GHz Turbo 4.3 Up to 4.5 GHz / 11MB / 8 Cores, 16 Threads / socket 2066

14,000,000 đ

* Tối đa hóa hiệu năng Dù bạn đang làm xử lý một bộ phim truyện mới nhất hay phần tiếp theo của một chuỗi video trên YouTube*, bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu năng của bạn bằng cách sử dụng hai lõi nhanh nhất ở tần suất cao hơn và đến 18 lõi khi cần thực hiện siêu nhiệm đỉnh cao. Trải nghiệm hiệu năng cực đỉnh, hình ảnh 4K chân thực, bộ nhớ và bộ lưu trữ tốc độ cao cùng các cải tiến công nghệ mới nhất – tất cả đều được thiết kế nhằm giúp bạn rút ngắn thời gian từ khâu lập kế hoạch cho đến sản phẩm cuối cùng nhanh hơn bao giờ hết. * Nguồn năng lượng cho khả năng sáng tạo của bạn Sáng tạo nhiều hơn, chờ đợi ít hơn. Bộ xử lý chuỗi Intel® Core X có thể xử lý khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất của bạn. Đăng tải và chỉnh sửa video 360˚ nhanh hơn cũng như trải nghiệm video VR, tất cả đều ở độ phân giải 4K tuyệt đẹp. Không có giới hạn nào cho khả năng sáng tạo của bạn với chiếc máy tính mới. * Đa nhiệm đỉnh cao Khi tạo ra sản phẩm tốt nhất, bạn cần có công nghệ phản hồi nhanh nhất để xử lý cùng lúc nhiều tác vụ đòi hỏi nhiều hiệu năng CPU. Với bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, bạn có thể chỉnh sửa video, kết xuất hiệu ứng 3D và soạn nhạc cùng lúc mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính. * Ép xung1 một cách tự tin Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa để tăng khả năng mở rộng. Các tính năng mới bao gồm khả năng ép xung cho từng lõi, kiểm soát tỉ lệ AVX để thêm độ ổn định, và kiểm soát điện áp VccU cho các kịch bản ngặt nghèo. Kết hợp với những công cụ như Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) và Cấu hình bộ nhớ cao cấp (Intel® XMP) của Intel, bạn sẽ có một bộ công cụ mạnh mẽ để đạt mức hiệu năng tối đa. * Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® Nâng cao hiệu quả bằng công nghệ Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel®. Giờ đây, tất cả các lõi đều có thể truy cập toàn diện vào bộ nhớ đệm ở cấp cuối cùng, tải sẵn dữ liệu trước khi yêu cầu được thực hiện. Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® còn có tính năng tiết kiệm điện năng mới, giúp tự động điều chỉnh bộ nhớ theo nhu cầu hoặc trong giai đoạn không hoạt động, đảm bảo các ứng dụng luôn đáp ứng được nhu cầu của bạn. * Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Tăng hiệu suất xử lý của máy tính. Được tích hợp trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 xác định hai lõi nhanh nhất của bộ xử lý và hướng các khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn đến đó. Với hiệu năng đơn luồng được cải tiến, máy tính của bạn sẽ đạt được hiệu năng tốt nhất có thể.

Intel Core i7 - 7800X 3.5 GHz Turbo 4.0 GHz / 8.25MB / 6 Cores, 12 Threads / socket 2066

Giá bán: 10,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Core i7 - 7800X 3.5 GHz Turbo 4.0 GHz / 8.25MB / 6 Cores, 12 Threads / socket 2066

10,000,000 đ

* Tối đa hóa hiệu năng Dù bạn đang làm xử lý một bộ phim truyện mới nhất hay phần tiếp theo của một chuỗi video trên YouTube*, bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hiệu năng của bạn bằng cách sử dụng hai lõi nhanh nhất ở tần suất cao hơn và đến 18 lõi khi cần thực hiện siêu nhiệm đỉnh cao. Trải nghiệm hiệu năng cực đỉnh, hình ảnh 4K chân thực, bộ nhớ và bộ lưu trữ tốc độ cao cùng các cải tiến công nghệ mới nhất – tất cả đều được thiết kế nhằm giúp bạn rút ngắn thời gian từ khâu lập kế hoạch cho đến sản phẩm cuối cùng nhanh hơn bao giờ hết. * Nguồn năng lượng cho khả năng sáng tạo của bạn Sáng tạo nhiều hơn, chờ đợi ít hơn. Bộ xử lý chuỗi Intel® Core X có thể xử lý khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất của bạn. Đăng tải và chỉnh sửa video 360˚ nhanh hơn cũng như trải nghiệm video VR, tất cả đều ở độ phân giải 4K tuyệt đẹp. Không có giới hạn nào cho khả năng sáng tạo của bạn với chiếc máy tính mới. * Đa nhiệm đỉnh cao Khi tạo ra sản phẩm tốt nhất, bạn cần có công nghệ phản hồi nhanh nhất để xử lý cùng lúc nhiều tác vụ đòi hỏi nhiều hiệu năng CPU. Với bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, bạn có thể chỉnh sửa video, kết xuất hiệu ứng 3D và soạn nhạc cùng lúc mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính. * Ép xung1 một cách tự tin Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X không khóa để tăng khả năng mở rộng. Các tính năng mới bao gồm khả năng ép xung cho từng lõi, kiểm soát tỉ lệ AVX để thêm độ ổn định, và kiểm soát điện áp VccU cho các kịch bản ngặt nghèo. Kết hợp với những công cụ như Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) và Cấu hình bộ nhớ cao cấp (Intel® XMP) của Intel, bạn sẽ có một bộ công cụ mạnh mẽ để đạt mức hiệu năng tối đa. * Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® Nâng cao hiệu quả bằng công nghệ Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel®. Giờ đây, tất cả các lõi đều có thể truy cập toàn diện vào bộ nhớ đệm ở cấp cuối cùng, tải sẵn dữ liệu trước khi yêu cầu được thực hiện. Bộ Nhớ Đệm Thông Minh Intel® còn có tính năng tiết kiệm điện năng mới, giúp tự động điều chỉnh bộ nhớ theo nhu cầu hoặc trong giai đoạn không hoạt động, đảm bảo các ứng dụng luôn đáp ứng được nhu cầu của bạn. * Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Tăng hiệu suất xử lý của máy tính. Được tích hợp trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core X, Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 xác định hai lõi nhanh nhất của bộ xử lý và hướng các khối lượng công việc quan trọng nhất của bạn đến đó2. Với hiệu năng đơn luồng được cải tiến, máy tính của bạn sẽ đạt được hiệu năng tốt nhất có thể.

Intel® Xeon® Processor E5-2687W v4 (30M Cache, 3.00 GHz)

Giá bán: 35,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel® Xeon® Processor E5-2687W v4 (30M Cache, 3.00 GHz)

35,000,000 đ

Hàng box new seal

Intel Xeon E5-2696 V4 2.20 GHz / 55MB / 22 Cores 44 Threads / Socket 2011-3

Giá bán: 30,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Xeon E5-2696 V4 2.20 GHz / 55MB / 22 Cores 44 Threads / Socket 2011-3

30,000,000 đ

Processor Number : E5-2696 V4 Number of Cores : 22 Core Number of Threads : 44 Threads Clock Speed : 2.2 GHz Max Turbo Speed : 3.6 GHz Cache Memory Details Smart Cache - 55 MB Socket : 2011-3

Intel Xeon E5-2696 V3 2.30 GHz / 45MB / 18 Cores 36 Threads / Socket 2011-3

Giá bán: 26,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel Xeon E5-2696 V3 2.30 GHz / 45MB / 18 Cores 36 Threads / Socket 2011-3

26,000,000 đ

Processor Number : E5-2696 V3 Number of Cores : 18 Core Number of Threads : 36 Threads Clock Speed : 2.3 GHz Max Turbo Speed : 3.6 GHz Cache Memory Details Smart Cache - 45 MB Socket : 2011-3

ASUS Z9PA-D8C ( DUAL CPU Server / Workstation )

Giá bán: 8,000,000 đ + Thêm vào giỏ

ASUS Z9PA-D8C ( DUAL CPU Server / Workstation )

8,000,000 đ

CPU hỗ trợ 2 x Socket 2011 Intel® Xeon® processor E5-2600 trong nhóm sản phẩm (135W) * Dòng sản phẩm vi xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v2 (135W) * QPI 6.4 / 7.2 / 8.0 GT/s Chipset Intel® C602-A PCH Bộ nhớ trong Tổng số khe : 8 (4-kênh mỗi CPU, 4 DIMM mỗi CPU) Công suất : Tối đa lên tới 256GB RDIMM Loại bộ nhớ : DDR3 1866/1600/1333/1066 RDIMM*1 DDR3 1866/1600/1333/1066 UDIMM*1 DDR3 1866/1600/1333/1066 LRDIMM*1 Dung lượng bộ nhớ : 32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB RDIMM 8GB, 4GB, 2GB UDIMM 32GB, 16GB, 8GB LRDIMM

MSI X299 SLI PLUS

Giá bán: 6,800,000 đ + Thêm vào giỏ

MSI X299 SLI PLUS

6,800,000 đ

Supports Intel® Core™ X-Series Processor Family for LGA2066 Socket Supports DDR4-4266+(OC) Memory Dual Intel LAN: The best solution for both Intranet and Internet through hardware design and bandwidth management offering the lowest latency. M.2 SHIELD: Keep M.2 SSDs safe while preventing throttling, making them run cooler & faster. TURBO SOCKET: no limits overclocking with premium DIGITALL POWER Lightning Fast: TWIN TURBO M.2 and Intel® Optane Memory Ready, Turbo U.2, LIGHTNING USB 3.1 GEN2 MYSTIC LIGHT: 7 mixed color schemes / 8 LED effects controlled in one click MULTI-GPU: With STEEL ARMOR PCI-E slots. Supports 3-way NVIDIA SLI™ / AMD Crossfire™ EZ Debug LED: Easiest way to troubleshoot

GIGABYTE X299-UD4

Giá bán: 6,800,000 đ + Thêm vào giỏ

GIGABYTE X299-UD4

6,800,000 đ

Intel X299 Ultra Durable motherboard with RGB Fusion, Digital LED strip support, Dual M.2, 120dB SNR ALC1220, Intel Gaming LAN, USB 3.1 gen 2 Type-A Supports Intel® Core™ X-series Processor Family Quad Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 8 DIMMs Intel® Optane™ Memory Ready Intel® VROC ready ASMedia 3142 USB 3.1 Gen 2 with USB Type-A 3-Way Graphics Support Server-Class Digital Power Design ALC1220 120dB SNR HD Audio with Smart Headphone AMP and WIMA audio capacitor RGB FUSION support Digital LED and RGBW Light Strips Smart Fan 5 features Multiple Temperature Sensors and Hybrid Fan Headers with FAN STOP Dual Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 interface NVMe PCIe Gen3 x4 U.2 support by optional adaptor Intel GbE LAN Gaming Network with cFosSpeed Internet Accelerator Software Anti-Sulfur Resistor Design Ultra Durable™ 25KV ESD and 15KV Surge LAN Protection Lightning-Fast Intel® Thunderbolt™ 3 AIC Support GIGABYTE UEFI DualBIOS™ APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities

ASUS Z10PE-D16 WS (DUAL CPU WORKSTATION)

Giá bán: 13,600,000 đ + Thêm vào giỏ

ASUS Z10PE-D16 WS (DUAL CPU WORKSTATION)

13,600,000 đ

Supreme Graphic Power with IPMI 2.0-compliant manageability Dual Intel® Socket 2011-3/ Intel C612 PCH chipset Streamlined-airflow design with 16 DIMM slots Supreme Power Solution – Premium components deliver industry-leading power efficiency Unique BIOS for Dual CPU O.C. –Boost CPU’s overclocking performance up to 10% Complete remote server management with IPMI 2.0-compliant ASMB8-iKVM module and ASWM Enterprise

INTEL S2600CW2R (Dual CPU Server / Workstation)

Giá bán: 10,000,000 đ + Thêm vào giỏ

INTEL S2600CW2R (Dual CPU Server / Workstation)

10,000,000 đ

Model Board S2600CW2R Socket LGA2011-3 Hỗ trợ CPU Dual CPU. Support Intel® Xeon® Processor E5-2600 v3/v4 Family Chipset Intel® C612 Hỗ trợ RAM Số DIMM 16. Support DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 1600/1866/2133/2400. Up to 1.02Tb,

MSI X99A GAMING PRO CARBON

Giá bán: 12,000,000 đ + Thêm vào giỏ

MSI X99A GAMING PRO CARBON

12,000,000 đ

Supports New Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition / Intel Xeon E5 for LGA 2011-3 socket DDR4 Steel Armor with Best signal stability , Quad Channel DDR4-3466+(OC) Mystic Light: Customize and set up your own color scheme with GAMING APP to make your PC look & feel brand new! Mystic Light Extension: Extend you style to everything Turbo U.2 & M.2 Steel Armor: Delivering next generation M.2 Gen3 x4 performance with transfer speeds up to 32 Gb/s USB 3.1 Gen2 Type-C & Type-A combo + USB 3.1 Gen 1 Type-C (front) + SATA EXPRESS 10Gb/s + SATA 6Gb/s Audio Boost 3 : Reward your ears with studio grade sound quality Nahimic Audio Enhancer: Immersive sound quality that pushes the limits of reality GAMING LAN with LAN Protect, powered by Intel® : The best online gaming experience with lowest latency XSplit Gamecaster V2: Show off you skills to the world with a 1 year premium license for this popular streaming software Military Class 5: The latest evolution in high quality components featuring the brand new Titanium Chokes Guard-Pro: Improved Protection and Power Efficiency MULTI-GPU with Steel Armor: Steel Armor PCI-E slots. Supports 3-way NVIDIA SLI & AMD Crossfire™ Game Boost: Generate more FPS in games with 1 push of a button EZ Debug LED: Easiest way to troubleshoot Overvoltage Protection:Prevent Unforeseen Damage GAMING Hotkey: Launch your favorite games with a single button Click BIOS 5: Award-winning brand new Click BIOS 5 with high resolution scalable font SteelSeries Certified: Optimized for SteelSeries gaming gear GAMING CERTIFIED: 24-hour on- and offline game testing by eSports players for the best gaming experience

MSI X99A SLi

Giá bán: 5,800,000 đ + Thêm vào giỏ

MSI X99A SLi

5,800,000 đ

Supports New Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition for LGA 2011-3 socket Supports Intel Xeon E5 1600/2600 Series v3/v4 DDR4 Boost: Give your DDR4 memory a performance boost. Supports ECC Registered memory MULTI-GPU with Steel Armor: Steel Armor PCI-E slots. Supports Nvidia Quadro® SLI. Maximized high speed storage support: Turbo M.2 32Gb/s + Turbo U.2 32Gb/s + SATA-E 10Gb/s USB 3.1 Gen2 2X FASTER: USB 3.1 Gen2 offers performance twice as fast as a regular USB 3.0 connection Military Class 5: The latest evolution in high quality components featuring the brand new Titanium Chokes Audio Boost 3: Reward your ears with studio grade sound quality Guard-Pro: Improved Protection and Power Efficiency EZ Debug LED: Easiest way to troubleshoot Overvoltage Protection:Prevent Unforeseen Damage Click BIOS 5: Award-winning brand new Click BIOS 5 with high resolution scalable font Windows 10 Ready: 100% Compatibility, Performance, Trusted and Certified

GIGABYTE X99 PHOENIX SLi

Giá bán: 8,900,000 đ + Thêm vào giỏ

GIGABYTE X99 PHOENIX SLi

8,900,000 đ

Supports Intel® Core™ i7 6950X Processor Extreme Edition Supports Intel Xeon E5 2600 v3 / v4 Series Support Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Quad Channel, Registered / Non-ECC Unbuffered DDR4, 8 DIMMs Intel® USB 3.1 with USB Type-C™ Support Best 3-Way / 2-Way SLI™ & CrossFire™ Support Spacing NVMe PCIe Gen3 x4 22110 M.2 Interface & U.2 Interface for Intel® SSD 750 SATA Express Connector for Up to 10Gb/s Data Transfer Dual Intel® GbE LAN with cFosSpeed Internet Accelerator Software 115dB SNR HD Audio with Built-in Rear Audio Amplifier Ambient Surround LED with RGB Multi-Color Choices Ultra Durable Metal Shielding over PCIe and DDR Slots Ultra Durable Anti-Sulfur Resistors for Longer Lifespan Ultra Durable Anti-Rust Rear I/O Connectors Dual Hybrid Fan Headers with Precise PWM / Voltage Control for Water Pump & Fan GIGABYTE UEFI DualBIOS™ with Q-Flash Plus USB ports APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities Intel® 802.11ac Dual Band Wireless Connection & Bluetooth® 4.2

MSI Z270 GAMING M3

Giá bán: 4,800,000 đ + Thêm vào giỏ

MSI Z270 GAMING M3

4,800,000 đ

Supports 7th / 6th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1151 socket Supports DDR4-3800+(OC) Memory DDR4 Boost: Give your DDR4 memory a performance boost VR Ready and VR Boost: Best virtual reality game experience without latency, reduces motion sickness Mystic Light Sync: Synchronize other RGB solutions with your gaming rig and control all LEDs in one click Twin Turbo M.2 with Steel Armor. Intel Optane Memory Ready, Lightning USB 3.1 Gen2 Audio Boost 4 with Nahimic 2: Reward your ears with studio grade sound quality for the most immersive gaming experience GAMING LAN with LAN Protect, powered by Killer™: The best online gaming experience with lowest latency and bandwidth management Military Class 5, Guard-Pro: Latest evolution in high quality components for best protection and efficiency MULTI-GPU: With Steel Armor PCI-E slot. Supports AMD Crossfire™ In-Game Weapons: Game Boost, GAMING Hotkey, X-Boost, Xsplit Gamecaster EZ Debug LED: Easiest way to troubleshoot Click BIOS 5: Award-winning BIOS with high resolution scalable font, favorites and search function GAMING CERTIFIED: 24-hour on- and offline game and motherboard testing by eSports players

GIGABYTE GA-X99-UD4

Giá bán: 5,800,000 đ + Thêm vào giỏ

GIGABYTE GA-X99-UD4

5,800,000 đ

Supports Intel® Core™ i7 6950X Processor Extreme Edition Supports Intel Xeon E5 v3/v4 sk 2011 Support Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Supports New Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition Support for DDR4 XMP up to 3333MHz 4 Channel DDR4, 8 DIMMs Genuine All Digital Power Design with IR Digital PWM & IR PowIRstage® ICs 4-Way Graphics with Premium PCIe Lane Dual M.2 Technology for SSD Drive and WIFI card 6x(30µ) Gold Plating for CPU socket, Memory DIMMs and PCIe slots Realtek ALC1150 115dB SNR HD audio with built-in Rear Audio Amplifier Independent Right and Left Audio Channel PCB Layers LED lighting for the audio guard light path and the back panel LED All Stainless Steel connectors on rear panel High end quality audio capacitors SATA Express support for up to 10 Gb/s data transfer Long lifespan Durable Black™ Solid caps APP Center including EasyTune™ and Cloud Station™ utilities Thunderbolt™ Ready GIGABYTE UEFI DualBIOS™ with Q-Flash Plus USB port Safer design around screw mounting holes

INNO3D ICHILL GTX 1070 X3 8GB

Giá bán: 12,500,000 đ + Thêm vào giỏ

INNO3D ICHILL GTX 1070 X3 8GB

12,500,000 đ

Hãng sản xuất Inno3D Chủng loại iChill GeForce GTX 1070 X3 GPU GeForce GTX 1070 X3 Chuẩn giao tiếp PCI-E3.0 X16 Bộ nhớ VGA 8GB - GDDR5 Băng thông 256-bit Base Clock (MHz) 1620 Boost Clock (MHz) 1822 Cổng giao tiếp Dual Link DVI-D HDMI 2.0 3x DisplayPort 1.4 Pin 6-pin Kích thước 302.2mm x 108.7mm x 2.5slot Phụ kiện Điều khiển đĩa CD Kit, 3DMark, VRMark

GIGABYTE GTX 1070 G1 Gaming

Giá bán: 12,700,000 đ + Thêm vào giỏ

GIGABYTE GTX 1070 G1 Gaming

12,700,000 đ

Power by GeForce® GTX 1070 Integrated with 8GB GDDR5 256bit memory WINDFORCE 3X with Blade Fan Design Support up to 8K display @60Hz 16.7M Customizable Color RGB Lighting Core Boost: 1822 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode Boost: 1784 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming Mode

GIGABYTE AORUS GTX 1060 6G

Giá bán: 8,600,000 đ + Thêm vào giỏ

GIGABYTE AORUS GTX 1060 6G

8,600,000 đ

Powered by GeForce® GTX 1060 Integrated with 6GB GDDR5 192bit memory WINDFORCE 3X with Blade Fan Design Advanced Copper Back Plate Cooling RGB Fusion-16.7M customizable color lighting Extreme overclocking with 6+1 power phases Intuitive AORUS Graphics Engine Core Clock Boost: 1860 MHz / Base: 1632 MHz in OC mode Boost: 1835 MHz / Base: 1607 MHz in Gaming mode (Reference Card Boost: 1708 MHz/ Base: 1506MHz)

GIGABYTE GTX 1080 Ti Gaming OC 11G

Giá bán: 20,000,000 đ + Thêm vào giỏ

GIGABYTE GTX 1080 Ti Gaming OC 11G

20,000,000 đ

Powered by GeForce® GTX 1080 Ti Integrated with 11GB GDDR5X 352-bit memory interface WINDFORCE 3X Cooling System RGB fusion – 16.7M customizable color lighting Built for Extreme Overclocking 8+2 Power Phases Core Clock Boost: 1657 MHz / Base: 1544 MHz in OC mode Boost: 1632 MHz / Base: 1518 MHz in Gaming mode (Reference Card Boost: 1582 MHz / Base: 1480 MHz)

ASUS ROG STRIX GTX 1080 OC 8GB 11Gbps

Giá bán: 18,000,000 đ + Thêm vào giỏ

ASUS ROG STRIX GTX 1080 OC 8GB 11Gbps

18,000,000 đ

ROG Strix GeForce® GTX 1080 OC edition 8GB 11Gbps GDDR5X with ASUS Aura Sync for best VR and 4K gaming 1822 MHz Boost Clock (OC Mode) featuring 11Gbps GDDR5X 256-bit memory, and 2560 CUDA cores ASUS Aura Sync RGB lighting on the shroud and backplate delivers a nearly endless spectrum of colors with the ability to synchronize effects across an ever-expanding ecosystem of ASUS Aura Sync enabled products MaxContact plus Auto-Extreme manufacturing technology delivers 2X more GPU to heatsink contact for increased cooling efficiency and premium quality aerospace-grade Super Alloy Power II components Patented wing-blade 0dB fans with FanConnect II maximizes cooling performance using three axial fans to deliver 105% more air pressure and dual 4-pin headers for referencing chassis fans to GPU temperatures GPU Tweak II makes monitoring performance and streaming easier than ever, featuring Game Booster and a free 1-year premium license of XSplit Gamecaster

MSI GTX 1070 GAMING X 8GB

Giá bán: 11,800,000 đ + Thêm vào giỏ

MSI GTX 1070 GAMING X 8GB

11,800,000 đ

Core/Memory Boost Clock / Base Clock / Memory Frequency 1797 MHz / 1607 MHz / 8108 MHz (OC Mode) 1771 MHz / 1582 MHz / 8008 MHz (Gaming Mode) 1683 MHz / 1506 MHz / 8008 MHz (Silent Mode) 8192 MB GDDR5 Video Output Function DisplayPort x 3 HDMI x 1 Dual-link DVI-D x 1 Features Virtual Reality Ready DirectX 12 Ready Great for 4K Gamestream to NVIDIA® SHIELD

MSI GTX 1060 GAMING X 6GB

Giá bán: 8,200,000 đ + Thêm vào giỏ

MSI GTX 1060 GAMING X 6GB

8,200,000 đ

Thiết kế tông mầu Đen - Đỏ GAMING - Logo Rồng RGB tỏa sáng với nhiều chế độ sáng - Tản nhiệt GAMING với quạt 2 áp suất lớn - Tính năng ZERO FROZR im lặng tuyệt đối - Ốp lưng cứng cáp in hình rồng mạnh mẽ

Nvidia GTX 780Ti 3GB / 384bit / GDDR5 / 2880 CUDA

Giá bán: 7,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Nvidia GTX 780Ti 3GB / 384bit / GDDR5 / 2880 CUDA

7,000,000 đ

PURE PERFORMANCE ACCELERATED The GeForce® GTX 780 Ti is the best gaming GPU on the planet. It delivers an extreme experience to game at the highest resolution at ultra settings with quiet, cool performance. GTX 780 TI GPU ENGINE SPECS: CUDA Cores 2880 Base Clock (MHz) 876 Boost Clock (MHz) 928 Texture Fill Rate (billion/sec) 196.2 GTX 780 TI MEMORY SPECS: Memory Speed 7.0 Gbps Standard Memory Config 3072 MB Memory Interface GDDR5 Memory Interface Width 384-bit Memory Bandwidth (GB/sec) 336

ASUS Dual GTX 1050Ti-O4G-V2

Giá bán: 4,300,000 đ + Thêm vào giỏ

ASUS Dual GTX 1050Ti-O4G-V2

4,300,000 đ

ASUS Dual series GeForce® GTX 1050 Ti OC edition 4GB GDDR5 for best eSports gaming 1455 MHz Boost Clock in OC mode for brilliant eSports gaming. Dual fan design provides 2X greater air flow. ASUS unplugged cards get you instant graphics upgrades with only motherboard power needed. Industry Only Auto-Extreme Technology with Super Alloy Power II delivers premium quality and best reliability. GPU Tweak II with Xsplit Gamecaster provides intuitive performance tweaking and real-time streaming. NVIDIA ANSEL for a revolutionary new way to capture in-game screenshots. NVIDIA GameWorks™ provides an interactive and cinematic experience, as well as incredibly smooth gameplay.

Nvidia Quadro K5200 8GB GDDR5

Giá bán: 15,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Nvidia Quadro K5200 8GB GDDR5

15,000,000 đ

QUADRO K5200 QUICK SPECS CUDA Parallel-Processing Cores 2304 GPU Memory 8 GB GDDR5 Max Power Consumption 150 W Graphics Bus PCI Express 3.0 x16 Display Connectors DVI-I (1), DVI-D (1) DP 1.2 (2), Optional Stereo (1) Form Factor 4.376" H x 10.5" L Dual Slot

SAMSUNG 960 PRO NVMe M.2 512GB

Giá bán: 7,500,000 đ + Thêm vào giỏ

SAMSUNG 960 PRO NVMe M.2 512GB

7,500,000 đ

Nhà sản xuất Samsung Model MZ-V6P512 Chuẩn giao tiếp PCIe Gen3x4 Kích thước M.2 2280 Dung lượng 512 GB Random 4k 330.000 IOPS Tốc độ đọc 3500 MB/s Tốc độ ghi 2100 MB/s NAND Flash SamSung V-NAND MLC TBW 400 TB

SAMSUNG 850 EVO 250GB

Giá bán: 2,600,000 đ + Thêm vào giỏ

SAMSUNG 850 EVO 250GB

2,600,000 đ

Powered by Samsung V-NAND Technology. Optimized Performance for Everyday Computing. Incredible Sequential Read/Write Performance : Up to 540MB/s and 520MB/s Respectively,and Random Read/Write IOPS Performance : Up to 97K and 88K Respectively Endurance, Reliability, Energy Efficiency, and a 5-Year Limited Warranty Included Contents: 2.5” (7mm) SATA III (6GB/s) SSD & User Manual (All Other Cables, Screws, Brackets Not Included). Free download of Samsung Data Migration and Magician software available for easy installation and SSD management Windows 10/8/7/Vista SP1 and above (32/64 bit), Widows Server 2008 (32/64 bit), Linux Compatible.

Intel 540s Series 240GB

Giá bán: 2,600,000 đ + Thêm vào giỏ

Intel 540s Series 240GB

2,600,000 đ

Performance Sequential Read (up to) 560 MB/s Sequential Write (up to) 480 MB/s Random Read (8GB Span) (up to) 74000 IOPS Random Write (8GB Span) (up to) 85000 IOPS Latency - Read 50 µs Latency - Write 50 µs Power - Active 90 mW Typical Power - Idle 50 mW Typical

PLEXTOR S3C 128G

Giá bán: 1,450,000 đ + Thêm vào giỏ

PLEXTOR S3C 128G

1,450,000 đ

Up to 550 MB/s Sequential Read Up to 520 MB/s Sequential Write Up to 92K IOPS Random Read Up to 79K IOPS Random Write

SANDISK ULTRA II 240G

Giá bán: 2,350,000 đ + Thêm vào giỏ

SANDISK ULTRA II 240G

2,350,000 đ

Capacity: 240 GB Read Speed: up to 550 MB/s Write Speed: up to 500 MB/s Interface: SATA Revision 3.0 (6 Gb/s)

HDD Seagate 500GB 7200rpm, Sata3 16MB Cache

Giá bán: 1,000,000 đ + Thêm vào giỏ

HDD Seagate 500GB 7200rpm, Sata3 16MB Cache

1,000,000 đ

Model : ST500DM002 Interface : SATA 6.0Gb/s Capacity : 500GB Cache : 16MB

HDD Western Caviar Blue 500GB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s

Giá bán: 1,000,000 đ + Thêm vào giỏ

HDD Western Caviar Blue 500GB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s

1,000,000 đ

HDD 3.5 Inch (Ổ cứng Desktop) Western Digital Caviar Blue 500 GB - 7200rpm - 16MB cache - SATA 6.0Gb/s Hãng sản xuất: Western Digital / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 500GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 16MB

HDD Seagate 1TB 7200rpm, Sata3 64MB Cache

Giá bán: 1,200,000 đ + Thêm vào giỏ

HDD Seagate 1TB 7200rpm, Sata3 64MB Cache

1,200,000 đ

Brand Seagate Series BarraCuda Model ST1000DM010 Packaging Bare Drive Performance Interface SATA 6.0Gb/s Capacity 1TB Cache 64MB

HDD Western Caviar Blue 1TB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 64MB Cache

Giá bán: 1,200,000 đ + Thêm vào giỏ

HDD Western Caviar Blue 1TB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 64MB Cache

1,200,000 đ

WD Blue 1TB SATA 6 Gb/s 7200 RPM 64MB Cache 3.5 Inch Desktop Hard Drive (WD10EZEX)

HDD Seagate Barracuda 2TB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 64MB Cache

Giá bán: 1,800,000 đ + Thêm vào giỏ

HDD Seagate Barracuda 2TB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 64MB Cache

1,800,000 đ

Dung lượng 2TB Chuẩn cắm SATA3 Bộ nhớ đệm 64M Tốc độ vòng quay 7200rpm Tốc độ truyền dữ liệu 6Gb/s

Ổ cứng Western Digital Purple 2TB 64MB Cache

Giá bán: 2,000,000 đ + Thêm vào giỏ

Ổ cứng Western Digital Purple 2TB 64MB Cache

2,000,000 đ

Ổ cứng WD Purple 2TB WD20PURX: chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max), tốc độ quay IntelliPower, bộ đệm 64 MB Cache.

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 2TB 64MB Cache

Giá bán: 3,100,000 đ + Thêm vào giỏ

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 2TB 64MB Cache

3,100,000 đ

HDD 3.5 Inch (Ổ cứng Desktop) Western Digital Caviar Black 2 TB - 7200rpm - 64MB cache - SATA 6.0Gb/s (WD2003FZEX) Hãng sản xuất: Western Digital / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 2TB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 64MB

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 1TB 64MB Cache

Giá bán: 1,850,000 đ + Thêm vào giỏ

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 1TB 64MB Cache

1,850,000 đ

HDD 3.5 Inch (Ổ cứng Desktop) Western Digital Caviar Black 1 TB - 7200rpm - 64MB cache - SATA 6.0Gb/s (WD1003FZEX) Hãng sản xuất: Western Digital / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 1TB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 64MB

Ổ cứng Seagate Barracuda 4TB 64MB cache

Giá bán: 3,500,000 đ + Thêm vào giỏ

Ổ cứng Seagate Barracuda 4TB 64MB cache

3,500,000 đ

HDD 3.5 Inch (Ổ cứng Desktop) Seagate Barracuda 4TB - - Dung lượng: 4Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Seagate Barracuda 3TB - 7200rpm - 64MB cache SATA

Giá bán: 2,450,000 đ + Thêm vào giỏ

Seagate Barracuda 3TB - 7200rpm - 64MB cache SATA

2,450,000 đ

HDD 3.5 Inch (Ổ cứng Desktop) Seagate Barracuda 3TB - Dung lượng: 3Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 3.5Inch

Tin tức

Facebook