CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ
HOÀNG HÀ PC

Kinh Doanh 1: 0989.163.666

Kinh Doanh 2: 0988.163.666

Bảo Hành: 0903.444.968

Hotline: 0973.219.689

Hỗ trợ trực tuyến
HOÀNG HÀ WORKSTATION - NỀN TẢNG AMD

AMD RYZEN 5 1400 / 8G / 1T / GTX 1050 2Gb

Giá bán: 14,900,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 5 1400 / 8G / 1T / GTX 1050 2Gb

14,900,000 đ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050

Giá bán: 19,750,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050

19,750,000 đ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4Gb

Giá bán: 21,000,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 5 1600 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4Gb

21,000,000 đ

AMD RYZEN 5 1600X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

Giá bán: 23,250,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 5 1600X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

23,250,000 đ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 1T / NVIDIA GTX 1050

Giá bán: 21,000,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 1T / NVIDIA GTX 1050

21,000,000 đ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti

Giá bán: 23,750,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti

23,750,000 đ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1060

Giá bán: 25,950,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700 / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1060

25,950,000 đ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti

Giá bán: 26,100,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1050Ti

26,100,000 đ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1060 6Gb

Giá bán: 30,450,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA GTX 1060 6Gb

30,450,000 đ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA QUADRO P2000 5Gb

Giá bán: 31,950,000 đ + Thêm vào giỏ

AMD RYZEN 7 1700X / 16G / 128G / 1T / NVIDIA QUADRO P2000 5Gb

31,950,000 đ

Tin tức

Facebook