CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG HÀ
HOÀNG HÀ PC

Kinh Doanh 1: 0989.163.666

Kinh Doanh 2: 0988.163.666

Bảo Hành: 0903.444.968

Hotline: 0973.219.689

Hỗ trợ trực tuyến
HOÀNG HÀ WORKSTATION - NỀN TẢNG INTEL XEON

WS HH01 - DUAL XEON X5670 / 16G / 128G / 1T / GTX 750Ti 2G

Giá bán: 16,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH01 - DUAL XEON X5670 / 16G / 128G / 1T / GTX 750Ti 2G

16,000,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon X5670 3.33GHz - 24 luồng xử lý * Bền bỉ ổn định lâu dài với RAM ECC Registered tính năng tự sửa lỗi * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH02 - DUAL XEON X5670 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4Gb

Giá bán: 18,800,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH02 - DUAL XEON X5670 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4Gb

18,800,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon X5670 3.33GHz - 24 luồng xử lý * Bền bỉ ổn định lâu dài với RAM ECC Registered tính năng tự sửa lỗi * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH03 - DUAL XEON E5 2667 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050 2G

Giá bán: 24,750,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH03 - DUAL XEON E5 2667 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050 2G

24,750,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2667 3.5 GHz - 24 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH04 - DUAL XEON E5 2680 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 28,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH04 - DUAL XEON E5 2680 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

28,000,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2680 Turbo 3.5GHz - 32 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH05 - DUAL XEON E5 2680 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060

Giá bán: 30,200,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH05 - DUAL XEON E5 2680 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060

30,200,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2680 Turbo 3.5 GHz - 32 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH06 - DUAL XEON E5 2690 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 6Gb

Giá bán: 35,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH06 - DUAL XEON E5 2690 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 6Gb

35,000,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2690 3.8Ghz - 32 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ. * Tăng cường sức mạnh dựng hình 3D và PTS... với Card đồ họa Nvidia GTX 1060 6Gb

WS HH07 - DUAL XEON E5 2680V2 / 32G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 33,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH07 - DUAL XEON E5 2680V2 / 32G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

33,000,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2680v2 3.6Ghz - 40 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH08 - DUAL XEON E5 2680V2 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 6Gb

Giá bán: 38,000,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH08 - DUAL XEON E5 2680V2 / 32G / 128G / 1T / GTX 1060 6Gb

38,000,000 đ

* Render 3D mạnh mẽ với cặp đôi Xeon E5 2680V2 3.6Ghz - 40 luồng xử lý * Ram ECC REG với tính năng tự sửa lỗi cao cấp * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ. * Tăng cường sức mạnh dựng hình 3D và PTS... với Card đồ họa Nvidia GTX 1060 6Gb

WS HH09 - XEON E5 4650V3 ES / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 28,500,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH09 - XEON E5 4650V3 ES / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

28,500,000 đ

* CPU XEON E5 4650V3 ES 2.1GHz TURBO 2.8GHz / 30MB CACHE / 12 CORE - 24 THREAD * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH10 - XEON E5 2673V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 33,500,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH10 - XEON E5 2673V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

33,500,000 đ

* CPU Xeon E5 2673v3 2.4G Turbo 3.2G - Cache 30Mb - 24 Luồng render cực mạnh mẽ, thế hệ Xeon v3 đời mới * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

WS HH11 - XEON E5 2673V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 6Gb

Giá bán: 38,500,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH11 - XEON E5 2673V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1060 6Gb

38,500,000 đ

* CPU Xeon E5 2673v3 2.4G Turbo 3.2G - Cache 30Mb - 24 Luồng render cực mạnh mẽ, thế hệ Xeon v3 đời mới * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * VGA GTX 1060 6G / 192bit / DDR5 dựng hình, PTS, chỉnh sửa ảnh rất tốt.

WS HH12 - XEON E5 2696V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

Giá bán: 47,350,000 đ + Thêm vào giỏ

WS HH12 - XEON E5 2696V3 / 16G / 128G / 1T / GTX 1050Ti 4G

47,350,000 đ

* CPU Xeon E5 2696v3 Turbo 3.6Ghz - Cache 45Mb - 36 Luồng xử lý thuộc top CPU mạnh nhất thế giới hiện nay, Render hay dựng hình đều siêu mượt * Mainboard X99 Chipset nền tảng cao cấp cho hệ thống Workstation * Nguồn Antec NEO ECO II 650W có tính năng ổn áp từ 100v-240v, đảm bảo hoạt động liên tục không bị sụt nguồn do hệ thống điện mất ổn định, 100% tụ Nhật Bản bền bỉ.

Tin tức

Facebook