Khuyến Mại Khai Trương Hoàng Hà PC Tại Hồ Chí Minh

Tuần lễ khai trương Hoàng Hà PC - Tp.Hồ Chí Minh

Từ ngày 24/12/2020 - 31/12/2020, khi Build PC tại hệ thống Showroom HHPC

Khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng hấp dẫn !

*Chương chình áp dụng khi build pc tại website: www.hoanghapc.vn (tối thiểu 6 món)
và không áp dụng với máy nguyên bộ build sẵn và các chương trình khuyến mại khác