Hotline Hà Nội

HỖ TRỢ TẠI HÀ NỘI

HOÀNG HÀ PC CẦU GIẤY

0969.123.666 Mr.Long
0988.163.666 Mr.Hưng
0922.635.999 Mr.Thụ

HOÀNG HÀ PC ĐỐNG ĐA

0396.122.999 Mr.Nghĩa
0396.138.999 Mr.Huy
0396.178.999 Mr.Duy
0397.122.122 Mr.Tùng Anh

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0976.382.666 Mr.Dũng

HỖ TRỢ BẢO HÀNH

19006100 Bảo hành

Hotline Miền Trung

HỖ TRỢ TẠI MIỀN TRUNG

KH CÁ NHÂN - DOANH NGHIỆP

0359.072.072 Mr.Tuấn
0356.072.072 Mr.Huy

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0358.072.072 Mr.Toản

HỖ TRỢ BẢO HÀNH

19006100 Bảo hành

Hotline Hồ Chí Minh

HỖ TRỢ TẠI HỒ CHÍ MINH

KH CÁ NHÂN - DOANH NGHIỆP

0968.123.666 Mr.Bình
0379.260.260 Mr.Khanh

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0345.260.260 Mr.Nhân

HỖ TRỢ BẢO HÀNH

19006100 Bảo hành
Trang tin công nghệ Trang khuyến mãi

Hotline Mua hàng

1 Hỗ Trợ Kỹ Thuật - Bảo Hành: 19006100
2 Hotline Hà Nội (Mr. Long): 0969.123.666
3 Hotline Hà Nội (Mr. Nghĩa): 0396.122.999
4 Hotline Hà Nội (Mr. Huy): 0396.138.999
5 Hotline Hà Nội (Mr. Hưng): 0988.163.666
6 Hotline Hà Nội (Mr. Duy): 0396.178.999
7 Hotline Hà Nội (Mr. Thụ): 0922.635.999
8 Hotline Hồ Chí Minh (Mr. Bình): 0968.123.666
9 Hotline Hồ Chí Minh (Mr. Khanh): 0379.260.260
0

Danh mục sản phẩm

Xây Dựng Cấu Hình
Máy Khỏe - Máy Đẹp Tin Công Nghệ Review Sản Phẩm Benchmarks Blog Thủ Thuật Tin Tức Game Wiki Tin Khuyến Mãi Đại lý chính hãng

Máy tính chuyển đổi văn bản thành nhị phân 0 và 1 thế nào?

Đăng trong Kiến Thức Máy Tính

Mã nhị phân là ngôn ngữ của máy tính và trung gian tiếp nhận, chuyển đổi thông tin từ bên ngoài. Tuy nhiên, bộ mã này không thân thiện với người dùng và thường chúng ta khá khó hiểu. Chi tiết cách máy tính chuyển đổi văn bản thành nhị phân 0 và 1 như thế nào? Cách máy tính hiểu và hiển thị, lưu trữ ra sao?

Tại sao máy tính sử dụng hệ nhị phân?

Máy tính không thể hiểu được các từ, số theo của con người đang làm. Do vậy, chúng ta cần một ngôn ngữ giao tiếp giữa mình và máy tính. Ở mức thấp nhất trong máy, mọi thứ được thể hiện bằng tín hiệu điện nhị phân, ở hai trạng thái bật và tắt. Để hiểu được dữ liệu phức tạp hơn, máy tính cần mã hóa thành nhị phân.

Máy tính dùng hệ nhị phân

Máy tính dùng hệ nhị phân.

Hệ nhị phân hay còn được gọi là hệ đếm cơ số 2, là một hệ đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 và 1. Hai chữ số này tương ứng với trạng thái bật/tắt mà máy tính có thể hiểu được. Vì thế, ban đầu, các máy tính sơ khai đều sử dụng hệ nhị phân để xây dựng hệ thống của chúng.

Do có ưu điểm là tính toán đơn giản, dễ dàng thực hiện bằng mặt vật lý, ví dụ như trên các mạch điện tử. Cho nên hiện nay, hệ nhị phân trở thành một phần kiến tạo căn bản trong máy tính.

Máy tính chuyển đổi văn bản thành nhị phân 0 và 1 như thế nào?

Có rất nhiều quy tắc để đổi các ký tự văn bản, chữ cái thành mã nhị phân 0, 1. Mỗi bộ quy tắc sẽ cho bạn một kết quả khác nhau.

Bộ mã ASCII phổ biến trong ngôn ngữ máy tính

Bộ mã ASCII phổ biến trong ngôn ngữ máy tính.

Ví dụ, bạn tạo bộ quy tắc có chữ a đứng đầu bảng ký tự, mã nhị phân tương ứng là 0000001. Nhưng hãng Microsoft lại có một bảng quy ước khác, trong bộ mã hãng này thì chữ a lại đứng ở vị trí 100, dãy nhị phân tương ứng là 1100100.

Chính vì vậy, máy tính chuyển đổi văn bản, ký tự phụ thuộc vào bộ quy tắc mà máy tính hiểu được.

Bảng nhị phân từ 1 – 100

Dưới đây là bảng mã số nhị phân với giá trị đếm 1 – 100 mà bạn có thể tham khảo:

Số thập phân Số nhị phân
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000
17 10001
18 10010
19 10011
20 10100
21 10101
22 10110
23 10111
24 11000
25 11001
26 11010
27 11011
28 11100
29 11101
30 11110
31 11111
32 100000
33 100001
34 100010
35 100011
36 100100
37 100101
38 100110
39 100111
40 101000
41 101001
42 101010
43 101011
44 101100
45 101101
46 101110
47 101111
48 110000
49 110001
50 110010
51 110011
52 110100
53 110101
54 110110
55 110111
56 111000
57 111001
58 111010
59 111011
60 111100
61 111101
62 111110
63 111111
64 1000000
65 1000001
66 1000010
67 1000011
68 1000100
69 1000101
70 1000110
71 1000111
72 1001000
73 1001001
74 1001010
75 1001011
76 1001100
77 1001101
78 1001110
79 1001111
80 1010000
81 1010001
82 1010010
83 1010011
84 1010100
85 1010101
86 1010110
87 1010111
88 1011000
89 1011001
90 1011010
91 1011011
92 1011100
93 1011101
94 1011110
95 1011111
96 1100000
97 1100001
98 1100010
99 1100011
100 1100100

Bảng nhị phân ASCII chuẩn Hoa Kỳ

Trong lập trình chúng ta thường chỉ quan tâm tới ký tự ASCII in được, còn các loại ký tự khác thì bạn có thể tham khảo thêm nhé.

Dưới đây là bảng mã ASCII chuẩn Hoa Kỳ mà lập trình có thể hiển thị ra được, bạn có thể tham khảo:

Hệ 2

(Nhị phân)

Hệ 10

(Thập phân)

Hệ 16

(Thập lục phân)

Đồ hoạ

(Hiển thị ra được)

010 0000 32 20  
010 0001 33 21 !
010 0010 34 22
010 0011 35 23 #
010 0100 36 24 $
010 0101 37 25 %
010 0110 38 26 &
010 0111 39 27
010 1000 40 28 (
010 1001 41 29 )
010 1010 42 2A *
010 1011 43 2B +
010 1100 44 2C ,
010 1101 45 2D
010 1110 46 2E .
010 1111 47 2F /
011 0000 48 30  
011 0001 49 31 1
011 0010 50 32 2
011 0011 51 33 3
011 0100 52 34 4
011 0101 53 35 5
011 0110 54 36 6
011 0111 55 37 7
011 1000 56 38 8
011 1001 57 39 9
011 1010 58 3A :
011 1011 59 3B ;
011 1100 60 3C <
011 1101 61 3D =
011 1110 62 3E >
011 1111 63 3F ?
100 0000 64 40 @
100 0001 65 41 A
100 0010 66 42 B
100 0011 67 43 C
100 0100 68 44 D
100 0101 69 45 E
100 0110 70 46 F
100 0111 71 47 G
100 1000 72 48 H
100 1001 73 49 I
100 1010 74 4A J
100 1011 75 4B K
100 1100 76 4C L
100 1101 77 4D M
100 1110 78 4E N
100 1111 79 4F O
101 0000 80 50 P
101 0001 81 51 Q
101 0010 82 52 R
101 0011 83 53 S
101 0100 84 54 T
101 0101 85 55 U
101 0110 86 56 V
101 0111 87 57 W
101 1000 88 58 X
101 1001 89 59 Y
101 1010 90 5A Z
101 1011 91 5B [
101 1100 92 5C \
101 1101 93 5D ]
101 1110 94 5E ^
101 1111 95 5F _
110 0000 96 60 `
110 0001 97 61 a
110 0010 98 62 b
110 0011 99 63 c
110 0100 100 64 d
110 0101 101 65 e
110 0110 102 66 f
110 0111 103 67 g
110 1000 104 68 h
110 1001 105 69 i
110 1010 106 6A j
110 1011 107 6B k
110 1100 108 6C l
110 1101 109 6D m
110 1110 110 6E n
110 1111 111 6F o
111 0000 112 70 p
111 0001 113 71 q
111 0010 114 72 r
111 0011 115 73 s
111 0100 116 74 t
111 0101 117 75 u
111 0110 118 76 v
111 0111 119 77 w
111 1000 120 78 x
111 1001 121 79 y
111 1010 122 7A z
111 1011 123 7B {
111 1100 124 7C |
111 1101 125 7D }
111 1110 126 7E ~

Ví dụ máy tính chuyển đổi văn bản thành hệ nhị phân

Máy tính chuyển đổi văn bản, chuyển chữ thành dãy bit và các dữ liệu khác sang nhị phân bằng cách sử dụng bảng mã ASCII. Quá trình trung gian này được gọi là chuyển mã ASCII.

Ví dụ 1

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển đổi từ love và cách máy tính có thể hiểu được ngôn ngữ như thế nào:

Ký tự

l

o

v

e

Mã ASCII

108

111

118

101

Mã nhị phân

01101100

01101111

01110110

01100101

Bits

8

8

8

8

Để chuyển đổi văn bản thành hệ nhị phân, chúng ta cần chia nhỏ quá trình thành các chữ cái l – o – v – e. Khi chữ l (viết thường) được gõ trên bàn phím, một tín hiệu sẽ được gửi tới máy tính. Máy tính biết được giá trị chuẩn ASCII là 108, giá trị này sẽ được chuyển đổi thành nhị phân 01101100.

Sau khi chuyển thành nhị phân, máy tính sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu dưới dạng các số 0 và 1. Khi lưu chữ love, mỗi ký tự mất 8 bit (1 byte), có nghĩa là chữ love sẽ mất 32 bit ( 8 byte).

Ví dụ 2

Với trường hợp thứ 2, chúng ta sẽ chuyển đổi từ LOVE in hoa, đương nhiên máy tính sẽ nhận những tín hiệu khác so với ví dụ 1.

Ký tự

L

O

V

E

Mã ASCII

76

79

86

69

Mã nhị phân

01001100

01001111

01010110

01000101

Bits

8

8

8

8

Tương tự như chữ love ở trên, chúng ta cũng sẽ chia nhỏ từ thành các ký tự riêng biệt L – O – V – E. Chữ L in hoa theo mã ASCII là 76, chuyển đổi nhị phân 01001100 và lưu trữ lại trong 8 bit (1 byte).

Trên đây là cách máy tính chuyển đổi văn bản thành nhị phân và các ví dụ hướng dẫn chi tiết. Hoàng hà PC hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau giải đáp và thảo luận.

Tôi là Mai Văn Học - Reviewer chuyên về công nghệ tại Hoanghapc.vn. Tôi có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực máy tính, laptop. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về công nghệ, tôi luôn mang đến cho người dùng những đánh giá chi tiết, toàn diện về tính năng, hiệu suất và giá trị của các sản phẩm máy tính và công nghệ.

Bài viết mới nhất

Bài viết được xem nhiều

Sản phẩm khuyến mãi

popup
Chat Facebook (8h00 - 20h00)
Chat Zalo (8h00 - 20h00)
0969.123.666 (8h00 - 20h00)